• Home   /  
  • Archive by category "1"

Pendahuluan Assignment Pendidikan Moral Di

1.0 PENGENALANPendidikan Moral ialah satu program yang mendidik pelajar supaya menjadi insan yang bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah laku moral. Terdapat pelbagai pandangan tentang konsep moral dan konsep pendidikan moral yang juga bersifat “multi- dimensional” (Sugarman, 1973). Seseorang yang berpegang pada pandangan yang tertentu akan mempengaruhi pemikiran dan kehidupannyaseterusnya melahirkan insan yang berbeza dari aspek kemoralan.Menurut Kamus Dewan Edisi Empat, pendidikan ialah pertama perihal mendidik, kedua; ilmu pendidikan dimaksudkan sebagai ilmu didik, ilmu mendidik pengetahuan mendidik dan yang ketiga; diertikan sebagai didikan, latihan, ajaran.Manakala pengertian moral menurut Chaplin (2006) moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial, atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku.2.0 PEMIKIRAN MORALMengikut John Barell(1991), pemikiran ialah proses mencari makna serta usaha mencapai keputusan yang wajar.Menurut V.R. Ruggiero (1984), pemikiran boleh ditakrifkan sebagai satu operasi mental yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan kemudian membuat keputusanatau rumusan serta memenuhi keinginan untuk mendapatkan sesuatu jawapan. Manakala Beyer (1991) pula menyatakan bahawa pemikiran adalah operasi mental yang menggunakan maklumat yang tersimpan dalam ingatan bagi membuat adaptasi dan asimilasi, begitu juga untuk merumus atau mencari makna sesuatu konsep. Pemikiran juga adalah satu proses mental dalaman yang menggunakan data atau maklumat sebagai input, maklumat tersebutdipadukan dengan bahan yang pernah diperlajari untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Ia

1.0PENGENALAN Dasawarsa ini, dalam dunia yang dilingkari dengan kemajuan sains danteknologi, kebanyakan manusia yang hidup di muka bumi ini sibuk dengan komitmenmasing-masing untuk menempuh zaman modenisasi yang semakin pesat ini. Jika kitalihat dalam negara kita sahaja, rakyat Malaysia rata-ratanya sibuk dengan mencarinafkah iaitu keluar awal pada siang hari dan hanya akan balik ke rumah pada sebelahpetang mahupun malam. Oleh itu, masa untuk mereka luangkan bersama ahli keluargaadalah sangat sedikit demi mencari sesuap nasi. Senario sebegini sudah bermula sejakbeberapa tahun dahulu di mana kebanyakan ibu bapa di Malaysia fokus terhadapkerjaya mereka sehingga orang tua di rumah dan anak-anak mereka sering diabaikan.Terdapat sesetengah rakyat Malaysia sanggup mengupah pengasuh daripada negarajiran iaitu Indonesia dan Vietnam untuk menjaga anak-anak mereka ataupun orang tuadi rumah. Malah terdapat sesetengah rakyat Malaysia pada hari yang sanggupmenghantar orang tua di rumah ke rumah orang tua dan terus mengabaikantanggungjawab mereka sebagai seorang anak.Disebabkan oleh hal yang demikianlah, bilangan pusat jagaan orang tua diMalaysia semakin meningkat saban tahun. Menurut statistik Jabatan KebajikanMasyarakat (2017), terdapat sembilan buah pusat kebajikan warga emas atau lebihdikenali sebagai Rumah Seri Kenangan yang berpusat di Perlis, Perak, Selangor, NegeriSembilan, Melaka, Johor, Kelantan dan Kedah. Rumah Seri Kenangan ditubuhkan untukmemberi jagaan dan perlindungan kepada warga emas yang daif demi menjaminkesejahteraan dan kualiti hidup mereka. Selain daripada pusat kebajikan rumah orang

One thought on “Pendahuluan Assignment Pendidikan Moral Di

Leave a comment

L'indirizzo email non verrĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *